OPEA515 Tietotekniikka 2016-2017

Tämä opetussuunnitelma koskee tietotekniikan pääaineopiskelijoita, jotka suorittavat ohjatun perusharjoittelun (OPEA515) lukuvuonna 2016 - 2017. Alla on vain tämän opintojakson ainekohtainen osuus. Harjoittelujakson aikana opiskelijat työskentelevät ohjausryhmässä omassa aineessa.


Oppiminen erilaisissa oppimisympäristöissä. (1 op)

1. Opetusharjoittelu alkaa opetusharjoittelijoiden ja ohjaajien yhteisellä tilaisuudella, jossa käydään yhdessä läpi jakson opetussuunnitelma ja sen toteutus. 12.9.2016 klo 11.00 -12.20 luokka 3019

2. Intensiivipäivä 22.9.2016 klo 8.15-11.30 

3. Ohjattuja ryhmäkuunteluita 2 kertaa  6h (R-LJ)

4. Opintojakson lopetustilaisuus (IWE+PPE+R-LJ) 2h

 

Pedagoginen suunnittelu ja käytäntö ja arviointi. (4 op)

 

A. Opetussuunnitelmat, työtavat ja oppimateriaalit oman opetuksen tukena.

Ohjausryhmätyöskentelyn ja opintopiirien aiheita ovat:

Opintopiiri 1: Tuntien suunnittelu oman pedagogisen näkemyksen pohjalta  23.9. klo 9.00-10.30 luokka E225

  • Tuntisuunnitelman tekemisen periaatteet
  • Opetussuunnitelman merkitys tuntien suunnittelussa

 

Opintopiiri 2: Oppimateriaalianalyysi (Norssin intensiivipäivänä) 22.9. klo 8.15-9.45 luokka 3018

  • Opetusmateriaalit
  • Tekijänoikeudet

Opintojakson aikana suunnitellaan 8 opetuskertaa (Norssin alakoulu). Jokaisesta opetuskerrasta tehdään ohjaavalle opettajalle suunnitelma, jonka pohjalta käydään pedagoginen keskustelu. Opetuskerran jälkeen opiskelija reflektoi ohjauskeskustelussa käytännön toteutusta ohjaajan kanssa kasvatustieteellisen teorian pohjalta. Opetuskertoihin liittyy niitä edeltävien oppituntien seuraaminen.

 

Oppituntien seuraamista

1. Aloitustilaisuus (1h) 29.9. klo 9.00-9.45 luokka 1016

2. Tuntien kuuntelua (10h)

Tunteja kuunnellaan vähintään 10 h. Jokainen opiskelija valitsee teeman, josta kirjaa havaintojaan ja päätelmiään oppimispäiväkirjaan. Ryhmän muut jäsenet voivat kommentoida tai esittää kysymyksiä kaikkiin päiväkirjoihin. Kommentteja tehtävä vähintään 5 kpl. Muiden kuin oman aineen tunteja kuuntelutunneista voi olla noin puolet. Alustukset pitää olla kirjoitettuna Optimaan marraskuun loppuun mennessä. Kommenttien tulee olla valmiina xx.xx mennessä.

 

B. Oppimisen arvioinnin periaatteet ja oppimiskäsitykset sekä oman toiminnan arviointi.

Opintopiiri 3: Oppilasarviointi (PPE) 25.10. klo 9.00-10.30 kokoontuminen tilan 3039 edessä

  • Arviointi perusopetuksen ja lukion lainsäädännössä
  • Tietotekniikan kurssien arviointi perusopetuksessa ja lukiossa
  • Tutustuminen erilaisiin arviointitapoihin (laadullinen, määrällinen)

Opintopiiri 4: Itsearviointi, oman opettajuuden kehittyminen (IWE) 24.11. klo 10-11.30 luokka 3040

Raportti oman opettajuuden kehittymisestä (ohjeet annetaan opintopiirissä)

 

Opintojakson aikana suunnitellaan 8 opetuskertaa (Norssin yläkoulu), johon kuuluu opetettavan kurssin arviointiin osallistuminen. Opintojakson yksi keskeinen tavoite on oppia oman toiminnan arviointiin opettajana ja kasvattajana. Jokaisesta opetuskerrasta tehdään ohjaavalle opettajalle suunnitelma, jonka pohjalta käydään pedagoginen keskustelu. Opetuskerran jälkeen opiskelija reflektoi ohjauskeskustelussa käytännön toteutusta ohjaajan kanssa kasvatustieteellisen teorian pohjalta. Opetuskertoihin liittyy niitä edeltävien oppituntien seuraaminen. Harjoittelujakson jälkeen opetusharjoittelijat ja ohjaajat käyvät palautekeskustelun harjoittelukokonaisuudesta.