OPEA525 sivuaineharjoittelu - Englanti

Tämä opetussuunnitelma koskee niitä harjoittelijoita, jotka suorittavat sivuaineharjoittelun kevätlukukaudella 2017. Alla vain sivuaineharjoittelun opetussuunnitelma. Muuten OPEA-525 jaksossa noudatetaan pääaineen opetussuunnitelmaa.
OPEA525 SIVUAINEHARJOITTELU: ENGLANTI (englannin kielessä sivuaineharjoittelunsa suorittavat)
 
Aloitusinfo 23.11.2016, 16.00-17.30,   lk 3018. Rossi
 
 

Aloitustilaisuus ohjaajan kanssa

Opintopiirit

Opintopiirien ajat ja sisällöt tarkentuvat aloitusinfon jälkeen. Ne ovat tammikuussa 2017.

 

Oppituntien observointia

 

Harjoitustunnit 8h

 

Lopputilaisuus ohjaajan kanssa