Ranska KTKP030

Tämä opetussuunnitelma koskee ranskan pääaineopiskelijoita, jotka suorittavat orientoivan ohjatun harjoittelun keväällä 2017, laajuus 5op.

Aloitusinfo

1. Luennot (aineryhmätapaamiset)

-tarkentuvat syksyllä 2016) (oppitunnin rakenne, ranskan oppiaineen luonne, materiaalit, TVT ym. )

2. Oppituntien havainnointi

- havaintojen purku yhdessä ohjaajan kanssa

3. Aloitustilaisuus ohjaajan kanssa

4. Omat opetustuokiot 5 tuokiota, joista yksi oma itsenäisesti pidettävä oppitunti.

- opetuksen suunnittelu

- tuntisuunnitelman laatiminen

- viisi opetuskertaa

- palautekeskustelut

5. Lopputilaisuus