Ranska OPEA 525

Ranskan kieli lukuvuosi 2016-2017

OPEA525  SYVENTÄVÄ OHJATTU HARJOITTELU

 

Laajuus:

7 op

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagogisen ja oman aineen teoriatiedon yhdistäviä oppimiskokonaisuuksia
 • osaa ohjata yksilöllistä oppimista
 • osaa asettaa tavoitteita omalle ja oppilaan kasvulle ja oppimiselle
 • osaa arvioida monipuolisesti omaa ja oppilaiden toimintaa
 • ymmärtää opettajan työn moninaisuuden
 • pystyy kehittämään pedagogisia taitojaan ammatillisessa yhteistyössä
 • tunnistaa ja arvioi kriittisesti koulukulttuurin vakiintuneita käytänteitä
 • soveltaa tutkimustietoa oman opettajuutensa kehittämiseen
 • pystyy toimimaan opettajana itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa

 

 

Ainekohtainen osio

 

 1. Aloitustilaisuus

2. Ainekohtaiset opintopiirit (10 h): (tarkat ajat ja sisällöt Korpissa)

 • Opintokokonaisuuden laatiminen
 • Suullinen arviointi
 • Yo-materiaali
 • Erilainen oppija

3. Oman 18-20 opetustunnin suunnittelu, toteutus ja ohjauskeskustelut

Oppituntien seuraaminen ja havainnointi

4. Opetuskokonaisuuden suunnittelu, toteutus ja arviointi
5. Yksi muun kuin oman aineen ryhmäkuuntelu ja sen koonti (2 h)
6. Opetuskokeilun toteutus

7. palautekyselyyn vastaaminen

8. Lopetustilaisuus ja palautteenanto

 

SIVUAINEHARJOITTELU

OPEA525 sivuaineharjoittelu, koskee kevätlukukaudella 2017
sivuaineharjoittelijoita. Muuten OPEA525- jaksossa noudatetaan
pääaineen opetussuunitelmaa.
Aloitusinfo marraskuussa 2016 (Korpissa)
Normaalikoulu
Luennot

- opintopiirit (2 kpl) ks. Korpista

Oppituntien observointia

Harjoitustunnit 8h

Lopputilaisuus ohjaajan kanssa