Ruotsi OPEA525 (lv. 2016-2017)

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagogisen ja oman aineen teoriatiedon yhdistäviä oppimiskokonaisuuksia.
 • osaa ohjata yksilöllistä oppimista.
 • osaa asettaa tavoitteita omalle ja oppilaan kasvulle ja oppimiselle.
 • osaa arvioida monipuolisesti omaa ja oppilaiden toimintaa.
 • ymmärtää opettajan työn moninaisuuden.
 • pystyy kehittämään pedagogisia taitojaan ammatillisessa yhteistyössä.
 • tunnistaa ja arvioi kriittisesti koulukulttuurin vakiintuneita käytänteitä.
 • soveltaa tutkimustietoa oman opettajuutensa kehittämiseen.
 • pystyy toimimaan opettajana itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa.

 

TOTEUTUS

 • Omaa opetusta joko 6 + 12 pääaineessa ◦tai 6 + 6 pääaineessa ja 8 sivuaineessa
 • Luentoja 10 h
 • Opintopiirejä omassa oppiaineessa väh. 10 h. (Ajat ja paikat ilmoitetaan Korpissa opintojakson OPEA525 yhteydessä) 
 • Kurssin suunnittelu (kevään 1. ohjaaja,  tehdään jo  syksyn aikana!)
 • Vieraan aineen kuuntelu (suoritetaan syyslukukauden aikana)

Kokeen laatiminen ja korjaus (kevään 1.  ohjaaja)

Yo-kirjoitelmien korjaus (kevään 2. ohjaaja)