Ruotsi OPEA525 sivuaineharjoittelu

Tämä opetussuunnitelma koskee niitä harjoittelijoita, jotka suorittavat sivuaineharjoittelun (2 op opintokokonaisuudesta OPEA525) kevätlukukaudella 2016. Ruotsin pääaineopiskelijat, jotka eivät tee sivuaineharjoittelua, opiskelevat OPEA525 opetussuunnitelman mukaan.

  • Aloitustilaisuus 
  • Opintopiirit
  • Omaa opetusta 8 h
  • Oppituntien seurantaa10 h
  • Lopetustilaisuus (aika ilmoitetaan myöhemmin)