OPEA525 muussa aineessa sivuaineharjoittelevan työn vähentäminen

OPEA525 muussa aineessa sivuaineharjoittelevan työn vähentäminen

Sivuaineharjoittelijan työn vähentäminen

Kun äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelija suorittaa OPEA525-opintokokonaisuudessa sivuaineharjoittelun (2 op) muussa aineessa, hänen työnsä pääaineen harjoittelussa vähenevät seuraavasti:

  • 6 omaa opetustuntia
  • 2 tuntia ennakkotuntien seuraamista
  • 4 tuntia tuntisuunnitelmien läpikäyntiä
  • 3 tuntia palautekeskusteluja omista oppitunneista
  • noin 20 tuntia itsenäistä työtä omia oppitunteja varten
  • 10 tuntia muiden harjoittelijoiden tuntien seuraamista ja näiden tuntien palautteisiin osallistumista
  • 5 - 6 tuntia opintopiireihin osallistumista. Opintopiirit: Erilainen oppija ja S2 3 tuntia, Opettajan työn kokonaiskuva 3 tuntia, Motivaatiota ja työrauhaa 2 tuntia, Opettaja työnhakijana 2 tuntia
  • 3 tuntia itsenäistä työtä oppilaiden tekstien korjaamisesta -> opiskelija siis lukee pienemmän määrän tekstejä

Opiskelija saa halutessaan ja ehtiessään osallistua esimerkiksi jokaiseen äidinkielen ja kirjallisuuden opintopiiriin, seurata muiden oppitunteja enemmän ja lukea enemmän tekstejä kuin näiden vähennysten jälkeen hänelle jää tehtäväksi. Nämä lisäykset on kuitenkin mahdollista tehdä vain opiskelijan niin halutessa.