OPEA525 sivuaineharjoittelu äidinkielessä ja kirjallisuudessa

OPEA525 sivuaineharjoittelu äidinkielessä ja kirjallisuudessa

Sivuaineharjoittelu äidinkielessä ja kirjallisuudessa (2 op)

  • Harjoittelun suunnitteleminen, aineen opetussuunnitelmiin, opetusmateriaaleihin ja oppikirjoihin tutustuminen yhteensä 6 tuntia
  • Oppiaineen tuntien havainnointia (samalla omien oppituntien ennakkotunnit) 10 tuntia
  • Oppitunteihin liittyvää työtä: tuntisuunnitelmien läpikäyntiä 5 tuntia, omia oppitunteja 6 tuntia ja palautekeskusteluja omista oppitunneista 3 tuntia. Itsenäistä työtä omia oppitunteja varten 15 tuntia.
  • Opintopiirit: Erilainen oppija ja S2 3 tuntia, Opettajan työn kokonaiskuva 3 tuntia ja Motivaatiota ja työrauhaa 2 tuntia, Opettaja työnhakijana 2 tuntia