OPEA525 Äidinkieli ja kirjallisuus

OPEA525 OSAAMINEN JA ASIANTUNTIJUUS: SYVENTÄVÄ OHJATTU HARJOITTELU 

 

Lukuvuoden 2017-2018 opetusohjelma löytyy koulun Pedanet-sivuilta.