Johtokunta

johtokunta.jpg

Johtokunnan tehtävä

Normaalikoululla on johtosäännön mukaisesti Kasvatustieteiden tiedekunnan dekaanin nimeämä johtokunta, johon kuuluu enintään 16 jäsentä.

Johtokunnan toimikausi on kolme lukuvuotta. Oppilas- ja opiskelijajäsenet valitaan lukuvuodeksi kerrallaan.

Johtokunta kokoontuu johtavan rehtorin kutsusta. Johtokunnan voi kutsua koolle myös puheenjohtaja.

Johtokunnan tehtävänä on

1. edistää Normaalikoulun sekä yhteistyökumppaneiden välistä yhteistoimintaa sekä tiedon kulkua;

2. seurata, arvioida ja tukea Normaalikoulun toiminnan laatua ja vaikuttavuutta;

3. hyväksyä Normaalikoulun perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä mahdollisen esiopetuksen opetussuunnitelmat liitteineen, mukaan lukien säädösten edellyttämät suunnitelmat ja muut asiakirjat;

4. ylläpitää ja edistää yhteistyötä koulun ja oppilaiden huoltajien välillä;

5. päättää koulussa noudatettavista työ- ja loma-ajoista;

6. vahvistaa koulun järjestyssäännöt sekä oppilas- ja opiskelijakuntien säännöt;

7. edistää oppilaiden harrastustoimintaa yhteistyössä oppilaiden huoltajien kanssa;

8. päättää oppilaan tai opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta ja lisäksi pidättää opiskelijalta oikeuden opiskeluun; sekä

9. hoitaa muut sille määrätyt tai säädetyt tehtävät.

Johtokunta voi käsitellä myös muita johtokunnan jäsenen tai esittelijän johtokunnan käsiteltäväksi saattamia asioita.

Tarvittaessa huoltajat voivat ottaa yhteyttä puheenjohtajaan tai johtavaan rehtoriin (antero.j.hietamaki(at)jyu.fi).

Johtokunta 1.8.2019-31.7.2022

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta on nimittänyt kokouksessaan 20.9.2019 Normaalikoulun johtokuntaan jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudeksi 1.8.2019–31.7.2022 seuraavat henkilöt. Jäsenten yhteystiedot sekä kokousten pöytäkirjat saa tarvittaessa nähtäväkseen koulun kanslioista.

Varsinaiset jäsenet: | Henkilökohtaiset varajäsenet

Huoltajien edustajat:

puheenjohtaja: Tero Heikkilä, tero.t.heikkila(at)jyu.fi | Minna Ranta
varapuheenjohtaja: Sari Vertanen, sari.vertanen@elisanet.fi | Kaisa Leino

jäsen Mikko Tuomi, mikko.tuomi(at)hltlaki.fi | Sara Robinson-Moncada

jäsen Hanna Jämsä, hanna.jamsa0(at)gmail.com | Katri Autere

Opettajankoulutuslaitoksen edustaja:

Eija Pakarinen, eija.k.pakarinen(at)jyu.fi | Josephine Moate

Jyväskylän kaupungin edustaja:

Juha Paananen, juha.paananen(at)jkl.fi | Leena Lyytinen

Opettajakunnan edustajat:

Heikki Luumi, heikki.luumi(at)norssi.jyu.fi | Mari Kalaja
Niina Rekiö-Viinikainen, niina.rekio-viinikainen(at)norssi.jyu.fi  | Sampo Hankama
Olli-Pekka Salo olli-pekka.salo(at)norssi.jyu.fi | Maarit Ilola

Muun henkilökunnan edustaja:

Tuomo Suontamo, tuomo.j.suontamo(at)jyu.fi | Tuija Kilpeläinen

Opettajaksi opiskelijoiden edustaja:

Jani Laaksonen, jani(at)laaksonen.in- | Janne Knuutila

Yläkoulun oppilaiden edustaja:

(lukuvuodeksi 1.8.2021 – 31.7.2022):
Daniil Jounolainen | Moona Salmijärvi

Lukion opiskelijoiden edustajat:

(lukuvuodeksi 1.8.2021 – 31.7.2022):
Elisa Heikkilä | Annika Marjoniemi
Maria Nieminen | Aini Ruuskanen

Sihteeri ja esittelijä:

Johtava rehtori Antero Hietamäki antero.j.hietamaki(at)jyu.fi 1.2.2021 alkaen | Kirsti Koski

Muut esittelijät:

Alakoulun rehtori Markus Leppiniemi
Yläkoulun rehtori Aapo Halonen
Lukion rehtori Kirsti Koski