KTKP3019 Osaaminen ja asiantuntijuus 1: perusopintojen opetusharjoittelu (5 op)

 kiipeilijät.jpg