Tukimateriaalit

Tunti- ja jaksosuunnitelmapohjat

Tuntien seurantaan

Tukea harjoitteluun ja raportin kirjoittamiseen

Rehtorin ohjaukset

  • OH1: Harjoittelukoulu työ-, oppimis- ja opiskeluympäristönä, opintojen merkitys, oma vastuu oppimisesta ja ammatillisesta kasvusta
  • OH2: Osallistava opetus ja oppilaan ajattelun kehittäminen, koulun oppimiskäsitys PDF.gif
  • OH3: Työrauhakysymykset, opettajan oikeudet, kurinpito ja rangaistukset, oppilashuolto, oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen: Oppilaan saama yleinen tuki PDF.gif Toimintaohje häiriö- ja uhkatilanteessa PDF.gif
  • OH4: Opettajan työnhaku, työt, vastuut ja palkkaus PDF.gif Nuorten opettajien kuormitus (OAJ)