Ohjatun harjoittelun muistio: Norssin käytänteitä opettajaopiskelijalle