Rehtorin tervehdys!

Rehtorin tervehdys!

Tervetuloa opetusharjoitteluun Jyväskylän normaalikouluun! Normaalikoulu on yliopiston ylläpitämä koulu, jonka tehtäviin kuuluvat perusopetuksen lisäksi ohjatun harjoittelun järjestäminen, tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta sekä täydennyskoulutus.

Ohjatulla harjoitteluilla on erittäin keskeinen rooli opinnoissasi. Teoriaopinnot liittyvät kiinteästi harjoittelujen tavoitteisiin. Harjoittelujen aikana sinulle muodostuu melko kattava käsitys opettajan työstä ja siihen liittyvistä olennaisista kysymyksistä.

Ohjatut harjoittelut ovat paljon muutakin kuin opetuksen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia. Syvällinen ymmärrys oppimisesta, opetettavista aineista ja kasvun tukemisesta auttaa sinua selviämään opettajan työn moninaisista haasteista ja kehittymään ammatissasi. Opettajaksi kasvaminen ei tapahdu hetkessä, vaan se jatkuu koko työurasi ajan. Mitä aktiivisempi olet itse, sitä suuremman hyödyn saat myös harjoitteluistasi.

Harjoitteluissa korostuu myös yhteistyön merkitys. Vuorovaikutus erilaisten lasten ja aikuisten kanssa antaa sinulle hyvää kokemusta opettajan työtä ajatellen. Harjoitteluissa sinulla on myös ainutlaatuinen mahdollisuus keskustella toisten aikuisten kanssa toiminnastasi, pohtia yhdessä oppimista, opettamista ja kasvattamista, sekä saada arvokasta palautetta omasta työstäsi.

Olet koulussamme yksi aikuisista ja siksi tärkeä aikuisen malli oppilaillemme. Omalla käyttäytymisellämme me aikuiset olemme jatkuvasti esimerkkeinä oppilaille.

Toivotan sinulle antoisia harjoittelujaksoja koulussamme!

Jerker Polso, rehtori

jerker.n.polso@jyu.fi
p. 050 471 1027

<<< Takaisin aloitussivulle