Ennen harjoittelua

Ilmoittautuminen

 • Ilmoittaudu harjoittelujaksoille ajoissa. Ilmoittautuminen tapahtuu Sisu-järjestelmässä. Huolehdi siitä, että muut opintosi eivät mene harjoittelujakson kanssa päällekkäin.
 • Jokaisessa jaksossa on yhteyshenkilö sekä Norssin että OKL:n tahoilta. Ota heihin yhteyttä kaikissa harjoitteluun liittyvissä kysymyksissä. Nimet ja yhteystiedot löydät Norssin kotisivuilta.
 • Norssin kotisivulta löydät kaikkea muutakin kouluun liittyvää: ihmiset, toiminta, historiaa ym. Tutustu sivuihin rauhassa ennen harjoittelua!

Aloitusseminaari

 • Tutustu huolellisesti siihen materiaaliin, joka kunkin harjoittelujakson tiedotustilaisuuden yhteydessä sinulle jaetaan. Sieltä löytyvät mm. kaikki tärkeät päivämäärät ja kellonajat, tavoitteet ja suoritusvaatimukset. Selvitä epäselvät asiat ajoissa esim. yhdyshenkilöiltä.
 • Ole hyvissä ajoin ennen harjoittelujakson alkua yhteydessä nimettyihin ohjaajiisi ja aloita oman opetuksesi suunnittelu ajoissa. Opetettavat aiheet saat viimeistään luokanopettajan / aineenopettajan ensimmäisessä ryhmäohjauksessa, joka pidetään ennen harjoittelujakson alkua.
 • Tutustu koulun päivärytmiin ja sääntöihin. Niistä löydät tietoa Norssin kotisivuilta.

Tutustuminen luokkaan

 • Seuranta- ja suunnitteluviikon aikana tutustut oppilaisiin ja heidän kouluviikkoonsa, opettajiin sekä luokan ja koulun toimintatapoihin. Silloin kuljet oppilaiden mukana. Muunlaisesta tutustumismallista pitää aina sopia ohjaajien kanssa etukäteen.
 • Luokassa olet aina yksi opettajista; aikuisen ja kasvattajan malli. Huolehdi siis aina asiallisesta käyttäytymisestä, kielenkäytöstä ja pukeutumisesta. Astmaatikkojen takia voimakkaat hajusteet eivät sovi kouluun.

Suunnittelutyö

 • Suunnittelutyötä varten löytyvät Norssin kotisivuilta tunti- ja jaksosuunnitelmapohjat. Voit kopioida / tulostaa ne käyttöösi tai kirjata suunnitelmat muulla tavalla. Suunnitelma usein elää ja muuttuu tilanteiden mukaan. Sovi ohjaajiesi kanssa, tarvitaanko uusia versioita kirjallisina myös heille.
 • Ohjaajien on hyväksyttävä kirjalliset suunnitelmasi ennen ensimmäistäkään opetustuokiota. Sinun tehtäväsi on valmistautua kunnolla ja toimia ajoissa.
 • Tutustu etukäteen tarvitsemiisi välineisiin ja laitteisiin, tiloihin ja erikoisluokkiin.
 • Ole aktiivinen! Kysymällä asiat yleensä selviävät ja monetkin järjestelyt onnistuvat, kunhan neuvottelet niistä ajoissa.

<<< Takaisin aloitussivulle