Poissaolot ja mahdolliset ongelmatilanteet

Poissaolot

 • Harjoitteluun liittyvät ryhmäohjaukset ja tapaamiset ovat opiskelijoille pääosin pakollisia. Poissaolot korvataan pääosin korvaustehtävillä. Harjoittelutunteja ei voi korvata, vaan poissaolo (myös sairaus) siirtää harjoittelua eteenpäin.

Mahdolliset ongelmatilanteet

 • OH2-, OH3- ja OH4-jaksoilla tulee ohjaajien käydä harjoittelun puolivälissä jokaisen opiskelijan kanssa lyhyt keskustelu, jossa aiheena on harjoittelujakson tavoitteisiin ja opetusharjoitteluiden yleisiin kriteereihin suhteutuva opiskelijan oma suoriutuminen, asenne ja motivaatio. Jos näissä on ohjaajilla huolta tai huomautettavaa, tulee opiskelijan saada siitä viimeistään silloin selkeä viesti.
 • Jos ohjaajat tarvitsevat mahdollisissa ongelmatilanteissa lisänäkemystä, voivat he pyytää harjoittelun yhdyshenkilöitä tai alakoulun rehtoria konsultoimaan / seuraamaan opiskelijan opetusta ja tarvittaessa keskustelemaan hänen kanssaan.
 • Jos em. toimenpiteet eivät johda opiskelijan ammatillisen kehittymisen kannalta hyväksyttävään lopputulokseen, voivat opiskelijalle nimetyt ohjaajat yhteisellä päätöksellään jättää harjoittelun täydennettäväksi. Tällöin opiskelija saa sovittuna aikana vielä mahdollisuuden 6 oppitunnin mittaisen kokonaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä riittävään lisäohjaukseen.
 • Ristiriitatilanteissa tulee asiaa sovitella useaan otteeseen ensisijaisesti asianomaisten kesken. Jos kumpaakin osapuolta tyydyttävään tulokseen ei päästä, voivat osapuolet olla yhteydessä harjoittelukokonaisuudesta vastaaviin OKL:n varajohtajaan ja alakoulun rehtoriin. Mahdolliset kantelut on tehtävä aina kirjallisesti vastineoikeuden takia.

Yleiset kriteerit hyväksytylle opetusharjoittelulle

Opiskelija

 • on läsnä sovituissa ohjauksissa, ryhmäohjauksissa ja muissa harjoitteluun liittyvissä tilaisuuksissa tai hoitaa mahdolliset hänelle annetut korvaustehtävät
 • suunnittelee, toteuttaa ja arvioi omat harjoittelutuntinsa
 • työskentelee harjoittelujakson tavoitteiden suuntaisesti
 • saavuttaa harjoittelulle asetetut osaamistavoitteet vähintään kohtalaisesti
 • raportoi kirjallisesti jakson ohjeistuksen mukaisesti
 • antaa harjoitteluun kuuluvat opiskelijapalautteet

<<< Takaisin aloitussivulle