Harjoittelun jälkeen

Palautukset ja palautteet

  • Kun oma opetuksesi ja aktiivinen aikasi luokassa päättyy, palauta ehdottomasti kaikki lainaamasi materiaali viimeistään silloin oikeille paikoilleen.
  • Viimeistele harjoittelun tavoitteiden ja saamiesi ohjeiden mukainen kirjallinen tuotos PROpeen sovittuun päivään mennessä.
  • Loppupalaverissa ohjaajat käyvät kanssasi vielä läpi mm. kirjallisen työsi pohjalta nousevia ajatuksia ja teemoja. Harjoittelut arvioidaan asteikolla ”hyväksytty-hylätty”.
  • Muista antaa arviointipalaute harjoittelujärjestelyistä ym. ennen loppukeskustelua. Lomakkeet löytyvät Norssin kotisivuilta.
  • Kun kaikki on valmista, toimittavat ohjaajasi tiedon eteenpäin ja saat opintopistemerkinnän opintosuoritusrekisteriin.

<<< Takaisin aloitussivulle