Osaaminen ja asiantuntijuus opintojaksot Normaalikoulun alakoulussa (Harjoittelut).pdf