Esi- ja alkuopetuksen harjoittelun arviointipalaute

Opiskelijan arviointi ja palaute OEAP3000-opintojaksoista. Kehitämme toimintaamme palautteesi perusteella. Arviointisi annetaan harjoittelujakson jälkeen kaikille asianomaisille tiedoksi. Kiitos ajatuksistasi jo etukäteen!
2. Harjoittelun tavoitteiden toteutumisen arviointi
2.1 Osaan soveltaa lapsikeskeistä pedagogiikkaa opetuksessani.   Kuinka mielestäsi tavoite toteutui omalta osaltasi?


2.2 Osaan ottaa huomioon opetussuunnitelman laaja-alaisen oppimisen ja ilmiölähtöisyyden opetuksen suunnittelussa, toteuttamisessa, arvioinnissa sekä opetuksen eriyttämisessä ja eheyttämisessä.   Kuinka mielestäsi tavoite toteutui omalta osaltasi?


2.3 Osaan havainnoida vuorovaikutusprosesseja lapsiryhmässä, oppilaiden ja opettajan suhteissa sekä reflektoida ja mukauttaa omaa toimintaani.   Kuinka mielestäsi tavoite toteutui omalta osaltasi?


2.4 Osaan toimia yhteistyössä ohjaus- ja opetustiimissä.   Kuinka mielestäsi tavoite toteutui omalta osaltasi?


2.5 Osaan toimia yhteistyössä kotien kanssa sekä monialaisesti.   Kuinka mielestäsi tavoite toteutui omalta osaltasi?