OH1-itsearviointi

Opiskelijan itsearviointi KTKP3019-opintojaksosta. Kehitämme toimintaamme palautteesi perusteella. Arviointisi annetaan harjoittelujakson jälkeen kaikille asianomaisille tiedoksi. Kiitos ajatuksistasi jo etukäteen! Tietosuojailmoitus: https://www.jyu.fi/tietosuojailmoitus
2. Harjoittelun tavoitteiden toteutumisen arviointi
2.1 Osaan havainnoida systemaattisesti oppimisympäristöjä, koulun toimintakulttuuria ja oppijoiden moninaisuutta   Kuinka mielestäsi tavoite toteutui omalta osaltasi?


2.2 Osaan reflektoida kokemuksiani ja tunnistan omia havainnointi- ja toimintatapojani.   Kuinka mielestäsi tavoite toteutui omalta osaltasi?


2.3 Tunnistan oman roolini aktiivisena asiantuntijuuden rakentajana.   Kuinka mielestäsi tavoite toteutui omalta osaltasi?


2.4 Tunnistan ja osaan arvioida koulun toimintakulttuurin käytänteitä ja yhteyttä oppimiseen.   Kuinka mielestäsi tavoite toteutui omalta osaltasi?