OH2-itsearviointi

Opiskelijan itsearviointi OKLA3029-opintojaksosta. Kehitämme toimintaamme palautteesi perusteella. Arviointisi annetaan harjoittelujakson jälkeen kaikille asianomaisille tiedoksi. Kiitos ajatuksistasi jo etukäteen! Tietosuojailmoitus: https://www.jyu.fi/tietosuojailmoitus
2. Opintojaksokokonaisuuden tavoitteiden toteutumisen arviointi
2.1 Osaan suunnitella, toteuttaa ja arvioida yksittäisiä oppimistilanteita ja laajempia kokonaisuuksia sekä itsenäisesti että työryhmässä.   Kuinka mielestäsi tavoite toteutui omalta osaltasi?


2.2 Ymmärrän opetuksen suunnittelun prosessina, jossa tarkastellaan ja tulkitaan opetussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita eri näkökulmista.   Kuinka mielestäsi tavoite toteutui omalta osaltasi?


2.3 Osaan huomioida opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa oppilaiden oppimisedellytykset, kokemukset ja intressit.   Kuinka mielestäsi tavoite toteutui omalta osaltasi?


2.4 Hahmotan opetukselle erilaisia tavoite- ja toteutusvaihtoehtoja, sekä kykenen tekemään näistä vaihtoehdoista perustellun valinnan.   Kuinka mielestäsi tavoite toteutui omalta osaltasi?