OH3-itsearviointi

Opiskelijan itsearviointi OKLS3139-opintojaksoista. Kehitämme toimintaamme palautteesi perusteella. Arviointisi annetaan harjoittelujakson jälkeen kaikille asianomaisille tiedoksi. Kiitos ajatuksistasi jo etukäteen! Tietosuojailmoitus: https://www.jyu.fi/tietosuojailmoitus
2. Harjoittelun tavoitteiden toteutumisen arviointi
2.1 Osaan havainnoida koulun toimintakulttuurin piirteitä.   Kuinka mielestäsi tavoite toteutui omalta osaltasi?


2.2 Osaan suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppimiskokonaisuuksia.   Kuinka mielestäsi tavoite toteutui omalta osaltasi?


2.3 Osaan ohjata, tukea sekä reflektoida erilaisia oppimisprosesseja.   Kuinka mielestäsi tavoite toteutui omalta osaltasi?