OH4-itsearviointi

Opiskelijan itsearviointi OKLS3049- tai OKLS3149-opintojaksoista. Kehitämme toimintaamme palautteesi perusteella. Arviointisi annetaan harjoittelujakson jälkeen kaikille asianomaisille tiedoksi. Kiitos ajatuksistasi jo etukäteen! Tietosuojailmoitus: https://www.jyu.fi/tietosuojailmoitus
2. Harjoittelun tavoitteiden toteutumisen arviointi
2.1 Ymmärrän opettajan ammatin vapauksia ja vastuita suhteessa kouluyhteisöön ja yhteiskuntaan.   Kuinka mielestäsi tavoite toteutui omalta osaltasi?


2.2 Osaan toimia ammatillisesti työyhteisössä, koulun ja kodin vuorovaikutuksessa sekä monialaisessa yhteistyössä.   Kuinka mielestäsi tavoite toteutui omalta osaltasi?


2.3 Osaan työskennellä opettajan ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.   Kuinka mielestäsi tavoite toteutui omalta osaltasi?


2.4 Osaan perustella toimintani opettajana kasvatusta ja opetusta koskevan teoreettisen tiedon näkökulmasta.   Kuinka mielestäsi tavoite toteutui omalta osaltasi?


2.5 Osaan kohdata oppilaiden moninaisuuden   Kuinka mielestäsi tavoite toteutui omalta osaltasi?


2.6 Minulla on valmiudet luokanopettajan työhön.   Kuinka mielestäsi tavoite toteutui omalta osaltasi?