Koulun erityistilat

Seuraavassa esitellään lyhyesti koulumme erityistiloja ja niiden peruskäyttöohjeita. Tarkemmat neuvot löytyvät ko. tiloista ja vastuuhenkilöiltä (sähköposti: etunimi.sukunimi@norssi.jyu.fi).

AV-keskus

 • AV-keskuksesta voit lainata mm. videokameroita, digikameroita, kinokameroita, nauhureita, CD-/DVD-levyjä, videonauhoja ja tallenteita.
 • Voit myös editoida videomateriaalia (DV) ja kopioida audio- ja videokasetteja.
 • Sovi varauksista siis oman ohjaajasi kanssa.
 • Jos varausmerkintää ei ole, laitetta ei saa lainata.
 • Laitteet ja tarvikkeet pitää ehdottomasti palauttaa heti käytön (varaus) jälkeen, seuraava käyttäjä yleensä jo odottaa.
 • Muista aina kertoa vastaaville, jos lainaamasi laite ei toiminut tai havaitsit muita ongelmia.
 • Laitteista ja tiloista vastaa ja lisätietoja antaa tekninen avustaja Paavo Tikkunen.

Kieliluokat

 • Koulumme vieraiden kielten opetus tapahtuu pääsääntöisesti kieliluokissa.
 • Luokista voi lainata opetusmateriaalia kielten opettajan luvalla.
 • Luokissa olevia äänitteitä ei saa viedä pois ilman ohjaajan lupaa. Äänitteitä voi kuitenkin kuunnella luokissa oppituntien ulkopuolisina aikoina.
 • Lainattavat materiaalit kuitataan vihkoon ja palautetaan välittömästi käytön jälkeen takaisin.
 • Kieliluokista vastaavat ja lisätietoja antavat kieltenopettajat Mari Kalaja ja Anna Laukkarinen.

Kirjasto

 • Kirjastoa voivat käyttää koulun oppilaat, opettajat ja henkilökunta sekä opiskelijat ja heidän ohjaajansa.
 • Kotilainaksi annetaan oppikirjoja ja kaunokirjallisuutta.
 • Kokoelmat käsittävät n. 15 000 nidettä, joista osa on sijoitettu pysyvästi luokkiin ja muihin opetustiloihin.
 • Kirjastosta vastaa ja lisätietoja antaa kirjastosihteeri Anne Lauttaanaho.

Kuvataiteen luokka

 • Kuvataiteen opetus tapahtuu joko omassa kotiluokassa tai KU-luokassa.
 • Opiskelijan kannattaa ottaa käyttöönsä kuvisluokan käyttöohje luokan ulko-oven viereiseltä ilmoitustaululta
 • Välituntisin luokasta voi myös lainata välineitä ja materiaaleja kotiluokkiin (varausmerkintä vihkoon), kunhan kaikki palautetaan välittömästi käytön jälkeen omille paikoilleen.
 • Lainaa työvälineitä vain tarpeellinen määrä. Jätä loput kuvisluokkakäyttöön.
 • Opettaja ottaa välineet ja materiaalit esille kaapeista sekä varastosta ja palauttaa ne oikeille paikoilleen.
 • Oppilaat eivät hae työvälineitä eivätkä materiaaleja säilytyspaikoista.
 • Tunnin pitäjä valvoo, että luokka jää aina käytön jälkeen siistiin kuntoon.
 • Valmiit ja esim. kuivuneet työt kerätään mahdollisimman pian talteen omiin luokkiin. Pöydät pyyhitään kostealla rievulla, jos pinta on likaantunut.
 • Tilasta vastaa ja lisätietoja antavat kuvataidevastaavat, jotka ovat sopineet seuraavasta vastuunjaosta:

Paperivarasto: Satu Jokinen ja Heidi Mouhu
Savityöt ja takakaapit (painanta, erikoispaperit yms.) + takapöytä: Jouni Kuusisto
Allaskaapit ja taulukaapit: Anna-Mari Kyyrä
Sivukaapit: Tarja Tähkänen

Liikuntatilat

Oppilasta koskevat ohjeet

 • Oppilaat tulevat pukeutumaan välitunnin jälkeen vasta kellojen soitua.
 • Jalkineet jätetään pukuhuoneiden ulkopuolelle.
 • Liikuntatunnilla käytetään liikuntavaatteita.
 • Arvoesineet ja rahat otetaan saliin mukaan.

Opettajaa koskevat ohjeet

 • Saleissa (Sylisali, U1A, U1B) noudatetaan lukukausisuunnitelman mukaista paikkajakoa (ks. tilalukujärjestys ja liikuntaa opettavien opettajien yhteislukujärjestys koulun kotisivuilla).
 • Kukin opettaja saa jaksonsa ajaksi liikuntatilojen avaimen.
 • Ota opetusryhmä vastaan liikuntatilan aulassa.
 • Tarkista välineiden ja telineiden kunto ennen tuntejasi. Välinevarastoihin voi tutustua välituntisin. Jokainen liikuntaa opettava opettaja on vastuussa käyttämistään välineistä, myös niiden palautuksesta oikeille paikoilleen. Oppilaita ei päästetä varastoihin ilman valvontaa.
 • Kussakin salissa käytetään ensisijaisesti niitä välineitä, jotka ovat kyseisen salin välinevarastossa. Jos tarvitset välineitä toisen liikunnanopettajan opetustilasta, neuvottele asiasta ajoissa etukäteen.
 • Oppilas vapautetaan tunnilta pääsääntöisesti terveydenhoitajan tai lääkärin antaman todistuksen perusteella. Toipilaille järjestetään heidän kuntonsa mukaista liikuntaa tai avustustehtäviä.
 • Liikuntatiloista ja -välineistä vastaavat liikunnanopettajat Eeva Luukkonen ja Unto Luukkonen.

Luonnontiedon luokka

 • Luonnontieteiden luokassa voidaan opiskella ja sieltä voidaan lainata monenlaisia tutkimus- ja havainnointivälineitä omiin kotiluokkiin.
 • Luokkaa käytetään varausten perusteella ja se on aina järjestettävä kuntoon ja siistittävä oman käytön jälkeen.
 • Merkitse aina lainaamasi välineet varauskansioon.
 • Välineet on palautettava paikalleen puhdistettuna välittömästi käytön jälkeen.
 • Sovi luokkatason kanssa välineiden mahdollisesta yhteiskäytöstä.
 • Opetusvälineistä ja tilasta vastaavat ja lisätietoja antavat lehtorit Juhani Rahela ja Juha Saariaho.

Musiikkiluokka

 • Musiikin opetus tapahtuu joko omassa kotiluokassa tai MU-luokassa.
 • Jätä luokka oman opetuksesi jäljiltä siistiin kuntoon eli seuraavan tunnin alkaessa tuolit ovat järjestyksessä, kirjat hyllyssä ja soittimet paikoillaan.
 • Vastuu luokan välineistä on tunnin pitäjällä. Oppilaat voivat harjoitella välituntisin luokassa vain, jos paikalla on valvoja.
 • Musiikkiluokasta lainattava materiaali (kirjat, levyt, pienet soittimet) kuitataan luokassa olevaan kansioon ja palautetaan paikoilleen heti opetustunnin päätyttyä. Kun palautat, merkitse päivämäärä. Levylainat saa vain tuntien ajaksi.
 • Jos aiot lainata toiseen luokkaan useita soittimia tai kitaraa, sovi siitä etukäteen opettajan kanssa, jolla on tunti musiikkiluokassa samaan aikaan. Hae tavarat välituntien aikana.
 • Kantelelainoista on lista takaseinän kaapissa. Varaa sieltä ajankohdat, jolloin tarvitset kanteleita muualla kuin musiikkiluokassa.
 • Opettajan oppaita voit lainata harjoittelujakson ajaksi. Kirjasarjat säilytetään musiikkiluokassa.
 • Tilasta vastaa ja lisätietoja antaa musiikinopettaja Henna Mikkonen.

Teknisen työn luokka

 • Kaikki koulun teknisen työn opetus tapahtuu pääsääntöisesti TN-luokassa.
 • Oppilaat kokoontuvat käytävään odottamaan tunnin alkua. Opettaja ohjaa oppilaat sisään.
 • Opeta oppilaille teknisen työn luokan turvallisuusasiat.
 • Säilytä järjestys luokassa ja materiaalivarastoissa. Käytä materiaaleja taloudellisesti.
 • Huolehdi, että työkalut palautetaan paikoilleen.
 • Jätä siivoukseen riittävästi aikaa. Oppilaat järjestelevät ja siivoavat työtilat ja varastot.
 • Tilasta vastaa ja lisätietoja antavat luokan TN-opettaja tai käsityönopettaja Rami Sipilä.

Tekstiilityöluokka

 • Koulun tekstiilityön opetus tapahtuu pääsääntöisesti TS-luokassa (3.-6.-luokilla)
 • Tekstiilityöluokasta voi hakea tarvikkeita vain välituntien aikana.
 • Varastosta haetut työvälineet ja materiaalit kuitataan siellä olevaan vihkoon, merkitse myös palautuspäivä.
 • Sovi materiaalihankinnoista riittävän ajoissa opettajan kanssa.
 • Näytelmäpukuvarastosta oppilaat hakevat ja vievät tavarat sinne aina opettajan valvonnassa.
 • Tilasta vastaa ja lisätietoja antavat luokan TS-opettaja tai  käsityönopettaja Riitta Huovila.

Tietotekniikkaluokka

 • ATK-luokkaa käytetään varausten perusteella.
 • Vastuu luokan käytöstä on aina luokan opettajalla. Oppilaat saavat käyttää luokkaa vain oman opettajan luvalla. Luvan antanut opettaja on silloin myös toiminnan vastuullinen valvoja ja huolehtii henkilökohtaisesti, että käyttö on asianmukaista ja luokka jää kuntoon käytön jälkeen.
 • Käyttäjät kirjautuvat koneisiin aina omilla tunnuksillaan. Pienemmät oppilaat käyttävät työasematunnuksia.
 • Turhaa tulostamista pitää välttää. Väritulostuksia tehdään erittäin harkitusti.
 • Laitteista ja tiloista vastaavat ja lisätietoja antavat lehtorit Anna Laukkarinen ja Ilpo Ollikainen.

Opetuskeittiö

 • Tilaa käytetään varausten perusteella.
 • Välineet ja paikat siivotaan huolellisesti käytön jälkeen.
 • Tilasta vastaavat ja lisätietoja antavat lehtorit Sanna Pakarinen ja Sari Pulli.

Aulatilat

 • Tee varaus aulan varauskansioon (kieliaulan oppimistila, TS-aulan esiintymistila)
 • Alakerran auloja voi tarvittaessa käyttää ryhmätiloina tms.
 • Palauta kalusteet oikeille paikoilleen käytön jälkeen.

<<< Takaisin aloitussivulle