Oppilaaksioton perusteet

Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan 16.1.–30.1.2024Ukkonen jylisee.jpeg

  • Huoltajakirjeet Wilma-tunnuksineen ja ohjeineen lähetetään viikon 3 aikana. Samaan aikaan aukeaa hakulomake Wilmassa. 
  • Jyväskylän kaupungin perusopetuksen kouluihin, valmistavaan opetukseen, Normaalikouluun, Kristilliseen kouluun ja Steinerkouluun ilmoittaudutaan Wilman kautta osoitteessa https://jyvaskyla.inschool.fi Paperisia lomakkeita saa tarvittaessa päiväkodeista, palveluohjauksesta ja kouluilta.
  • Perusopetuksen palveluohjaus, koulut ja opetuksen nettisivuilla olevat ohjevideot auttavat tarvittaessa ilmoittautumisen tekemisessä.
  • Päätökset koulupaikasta tulevat Wilman kautta maaliskuun alkupuolella. Jälkkäripaikkaa haetaan Wilman kautta heti oppilashaun jälkeen osoitteessa https://jyvaskyla.inschool.fi Jälkkäripaikkaa voi hakea myös kesken lukuvuoden.
  • Opetusryhmät pyritään vahvistamaan syyslukukauden aikana. Hakulomakkeelle voi merkitä kaveritoiveita, mutta niiden toteutumista ei voida luvata. 

Ensimmäisen vieraan kielen valinta
Jyväskylän Normaalikoulussa alkaa A1-oppimäärä ensimmäisen luokan alusta. Virallinen sitova kielivalinta tehdään oppilaaksiilmoittautumisen yhteydessä. Valittavana olevat vieraat kielet ovat: englanti, espanja, ranska, ruotsi, saksa ja venäjä. Kielivalinnoissa voi tehdä myös varavalinnan, mikäli ensisijaiseen kielivalintaan ei synny opetusryhmää. Myös varavalinta on sitova. Kielivalinnoilla saattaa olla vaikutusta ryhmäjakoihin. Toteutuvista kieliryhmistä tiedotetaan kevään aikana. 

Normaalikouluun otetaan mielellään uusia oppilaita, jos koulussa on tilaa.

Jyväskylän kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen (2024) PDF.gif mukaan Normaalikoulun ensisijaisena oppilaaksiottoalueena  PDF.gif toimii alue: Väinönkatu – Sepänkatu – Nisulankatu – Vesangantie – Savelankatu – Keskussairaalantie – Purokatu – Jyväskylä-Haapamäki-rata –  Väinönkatu.

Jyväskylän normaalikoulun oppilaaksiotto noudattaa seuraavaa järjestystä:

  1. Oppivelvollisuusikäiset kaupungin kanssa sovitulta oppilaaksiottoalueelta.
  2. Mahdolliset kuusivuotiaat kaupungin kanssa sovitulta oppilaaksiottoalueelta, edellyttäen, että asianmukaiset lausunnot ovat kunnossa ja puoltavat aikaistettua koulunaloitusta.
  3. Sisaruusperusteella hakevat oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta.
  4. Muut hakijat oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta.

Kaikissa kohdissa (1-4) oppilaat otetaan järjestyksessä, joka määräytyy oppilaan koulumatkan pituuden ja turvallisuuden perusteella. Etusijalla ovat lähimpänä Normaalikoulua asuvat. Oppilaita otetaan kokonaisuudessaan kuitenkin enintään niin paljon, kun koulussa on tilaa. Muille hakijoille Jyväskylän kaupunki osoittaa toisen koulun.

Oppilaan osoitteeksi pitää ilmoittaa lapsen tosiasiallinen asuinpaikka (ei esim. mummolaa tai perheen kakkosasuntoa). Väestörekisterimerkintäkään ei sido oikeudellisesti, jos tosiasiallinen asuinpaikka on muualla. Jos huoltajat asuvat eri osoitteissa, tulee oppilaan osoitteeksi ilmoittaa lähihuoltajan osoite. Jos myöhemmin selviää, että oppilaan koulupaikka ei ole määräytynyt tosiasiallisen asuinpaikan perusteella, oppilaalle osoitetaan lähtökohtaisesti uusi koulupaikka.

Oppilas voi jatkaa Normaalikoulun oppilaana, vaikka muuttaisi pois oppilaaksiottoalueelta edellyttäen, että huoltajat vastaavat mahdollisista matkakustannuksista.

Oppilaspaikkoja kannattaa aina tiedustella ensin rehtorilta sähköpostitse tai puhelimitse. Virallisen oppilaaksiottopäätöksen tekee johtava rehtori kirjallisen hakulomakkeen pohjalta.


1. luokalle haetaan tammi-helmikuun haussa osoitteessa https://jyvaskyla.inschool.fi.

 

Kevään hakuajan ulkopuolella Norssin 1. luokalle haetaan  samalla lomakkeella kuin muillekin alakoulun luokka-asteille. Perusopetuksen 7-9 -luokille (yläkoulu) on oma hakulomakkeensa kuten myös lukiolle.


>>>Hakulomakkeet Normaalikoulun eri luokka-asteille (jatkuva haku)

>>> Normaalikoulun ensisijainen oppilaaksiottoalue
>>> Jyväskylän kaupungin kanssa tehty sopimus oppilaaksiotosta vuodelle 2024