Oppilaaksioton perusteet

Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan 19.1.–2.2.2023Ukkonen jylisee.jpeg

  • Huoltajakirjeet Wilma-tunnuksineen ja ohjeineen lähetetään viikkon 3 aikana. Samaan aikaan aukeaa hakulomake Wilmassa. 
  • Jyväskylän kaupungin perusopetuksen kouluihin, valmistavaan opetukseen, Normaalikouluun, Kristilliseen kouluun ja Steinerkouluun ilmoittaudutaan Wilman kautta osoitteessa https://jyvaskyla.inschool.fi Paperisia lomakkeita saa tarvittaessa päiväkodeista, palveluohjauksesta ja kouluilta.
  • Perusopetuksen palveluohjaus, koulut ja opetuksen nettisivuilla olevat ohjevideot auttavat tarvittaessa ilmoittautumisen tekemisessä.
  • Päätökset koulupaikasta tulevat Wilman kautta 13.3.2023. Jälkkäripaikkaa haetaan Wilman kautta heti oppilashaun jälkeen osoitteessa https://jyvaskyla.inschool.fi

Ensimmäisen vieraan kielen valinta
Jyväskylän Normaalikoulussa alkaa A1-oppimäärä 3. jakson alusta joulukuussa. Virallinen kielivalinta tehdään vasta marraskuussa 2023.

  • Wilma-lomakkeelle merkitään valinta kaikesta huolimatta.
  • Norssissa valittavana englanti, espanja, ranska, ruotsi, saksa ja venäjä.

 

Normaalikouluun otetaan mielellään uusia oppilaita, jos koulussa on tilaa.

Jyväskylän kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen (2023) PDF.gif mukaan Normaalikoulun ensisijaisena oppilaaksiottoalueena  PDF.gif toimii alue: Väinönkatu – Sepänkatu – Nisulankatu – Vesangantie – Savelankatu – Keskussairaalantie – Purokatu – Jyväskylä-Haapamäki-rata –  Väinönkatu.

Jyväskylän normaalikoulun oppilaaksiotto noudattaa seuraavaa järjestystä:

  1. Oppivelvollisuusikäiset kaupungin kanssa sovitulta oppilaaksiottoalueelta.
  2. Mahdolliset kuusivuotiaat kaupungin kanssa sovitulta oppilaaksiottoalueelta, edellyttäen, että asianmukaiset lausunnot ovat kunnossa ja puoltavat aikaistettua koulunaloitusta.
  3. Sisaruusperusteella hakevat oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta.
  4. Muut hakijat oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta.

Kaikissa kohdissa (1-4) oppilaat otetaan järjestyksessä, joka määräytyy oppilaan koulumatkan pituuden ja turvallisuuden perusteella. Etusijalla ovat lähimpänä Normaalikoulua asuvat. Oppilaita otetaan kokonaisuudessaan kuitenkin enintään niin paljon, kun koulussa on tilaa. Muille hakijoille Jyväskylän kaupunki osoittaa toisen koulun.

Oppilaan osoitteeksi pitää ilmoittaa lapsen tosiasiallinen asuinpaikka (ei esim. mummolaa tai perheen kakkosasuntoa). Väestörekisterimerkintäkään ei sido oikeudellisesti, jos tosiasiallinen asuinpaikka on muualla. Jos huoltajat asuvat eri osoitteissa, tulee oppilaan osoitteeksi ilmoittaa lähihuoltajan osoite. Jos myöhemmin selviää, että oppilaan koulupaikka ei ole määräytynyt tosiasiallisen asuinpaikan perusteella, oppilaalle osoitetaan lähtökohtaisesti uusi koulupaikka.

Oppilas voi jatkaa Normaalikoulun oppilaana, vaikka muuttaisi pois oppilaaksiottoalueelta edellyttäen, että huoltajat vastaavat mahdollisista matkakustannuksista.

Oppilaspaikkoja kannattaa aina tiedustella ensin rehtorilta sähköpostitse tai puhelimitse. Virallisen oppilaaksiottopäätöksen tekee johtava rehtori kirjallisen hakulomakkeen pohjalta.

>>> Hakulomake 1. luokalle (muuna aikana kuin tammi-helmikuun haussa)
>>> Hakulomake 2.-6. luokalle (jatkuva haku)

>>> Normaalikoulun ensisijainen oppilaaksiottoalue
>>> Jyväskylän kaupungin kanssa tehty sopimus oppilaaksiotosta vuodelle 2023