Oppilasarviointi

Tietoa oppilasarvioinnista: OPS:n luku 6Pöllöt.jpeg

Ajankohtainen arviointisuunnitelma: Lukuvuosisuunnitelma

Käyttäytyminen: Arvioinnin kriteerit