Odottaminen koululla

Koulutiloissa oleskelu oman koulupäivän jälkeen (tai ennen sitä) on luvanvaraista. Luvan myöntää rehtori perustellusta syystä, huoltajien anomuksen perusteella. Odottaminen tapahtuu ala-aulassa (ei kirjastossa) ja mahdolliset eväät syödään ruokasalin takaosassa.  Lomake löytyy Wilmasta kohdasta "Tulosteet".

Aula