Opintokäynnit, opintoretket ja leirikoulut

Opintokäynnit.jpg

Toimintaohjeita opintokäyntejä, opintoretkiä ja leirikouluja varten

Normaalikoulun oppimisympäristöön ja toimintakulttuuriin voivat kuulua opintokäynnit, opintoretket ja leirikoulut. Opintokäyntien, opintoretkien ja leirikoulujen tulee tukea opetussuunnitelman mukaista oppilaan kasvua ja oppimista.

Opintokäynti on yhden koulupäivän aikana Jyväskylässä tapahtuvaa koulun ulkopuolista toimintaa, eikä siitä tarvitse tehdä erillistä suunnitelmaa rehtorille.

Jyväskylän ulkopuolelle suuntautuvat käynnit ovat aina opintoretkiä. Normaalikoulun johtava rehtori hyväksyy alakoulun rehtorin esittelyn perusteella opintoretkiin ja leirikouluihin käytettävät koulupäivät (1-3 koulupäivää) ja niiden alustavat suunnitelmat. Ilmoituksen ja suunnitelman tekee opintoretkeä tai leirikoulua valvova opettaja. Hyväksymättömät opintoretket ja leirikoulut eivät ole koulun toimintaa.

Opintoretken ja leirikoulun ilmoitus ja alustava suunnitelma (luokka/ryhmä, opettaja, tavoite, ajankohta, kohde, rahoitussuunnitelma) on tehtävä hyvissä ajoin. Tarkennettu toimintasuunnitelma on toimitettava rehtorille viimeistään kuukautta ennen toteutusta.

Perusopetuksen opintoretkillä ja leirikouluissa tulee olla vastuullisina valvojina vähintään kaksi opettajaa (johtokunnan 29.11.2018 tekemän päätöksen mukaisesti luovutaan valvojien osalta sukupuolisidonnaisuudesta). Mikäli perusopetuksen leirikoulussa tai opintoretkellä on viisi (5) tai vähemmän oppilaita, johtava rehtori voi tehdä päätöksen valvojien lukumäärästä.

Opintoretkillä ja leirikouluissa on käytettävä tilausbusseja tai julkisia kulkuneuvoja. Opintokäyntien osalta ruokailu tapahtuu koululla tai ruokalasta tilataan eväät. Opintoretken ja leirikoulun ajalta on opettajan peruttava kouluruokailut. Säästyneen summan voi käyttää ruokailukustannuksiin. Muu varainhankinta on toteutettava yhteistyössä kotien kanssa.

Opintoretkien ja leirikoulujen säännöistä ja suunnitelmasta tiedotetaan huoltajille. Huoltajilta on saatava kirjallinen suostumus, että heidän lapsensa voi osallistua opintoretkelle tai leirikouluun. Oppilaat ovat hyväksytyillä opintoretkillä ja leirikouluissa yliopiston vakuuttamia.

Koulu tukee leirikouluja vuosittain sovitulla avustuksella. Avustus leirikouluihin myönnetään vuosiluokilla 1–6 enintään kaksi kertaa/luokka. Opintoretkiin myönnetään avustuksia vain hakemuksesta.