Valinnaisaineopas

kuva: valinnaisaineopas

Jyväskylän normaalikoulun perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti oppilaan opintoihin kuuluu valinnaisia opintoja vuosiluokilla 8—9. Valinnaisaineina tarjotaan oppiaineiden syventäviä ja soveltavia opintokokonaisuuksia, useista oppiaineista muodostettuja kokonaisuuksia ja vieraiden kielten oppimääriä.

Valinnaisainetunneilla kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaiset opiskelevat samoissa ryhmissä. Eri valinnaisaineryhmien mukana saa uusia koulukavereita ja mahdollisuuden uusiin ystävyyssuhteisiin.

Valinnaisaineet tarjoavat mahdollisuuden esteettisiin elämyksiin taiteen ja käden töiden parissa ja ruumiin kulttuurin harjoittamiseen liikunnan kautta ja monien asioiden ja aiheiden yhdistelyyn integroiduilla kursseilla, mutta myös teoriapainotteisia oppitunteja. Yhteiset ja valinnaiset oppiaineet muodostavat vankan perustan oppilaan jatko-opinnoille.

Voimme kannustaa nuorta, ja antaa hänelle keinoja elää rohkeasti omaa unelmaansa, vaikka unelma ei olisikaan omamme. Nuori on paras juuri sellaisena kuin hän on. (Ihan tavallisia asioita –sivusto)

Lisätietoja opinto-ohjaajilta

Valinnaisopas: Lukuvuodelle 2024–2025 valittavat kurssit