Oppilaanohjaus 7.–9. luokilla

Ohjausta annetaan jokaisella yläkoulun vuosiluokalla oppitunneilla ja henkilökohtaisissa keskusteluissa. Oppilaille sekä heidän huoltajilleen kerrotaan erilaisista kurssi- ja ainevalinnoista sekä niiden vaikutuksesta jatko-opiskelusuunnitelmiin. Opintojen suunnittelu, itsetuntemuksen kehittäminen, ammattien ja työelämän tuntemus sekä erilaiset koulutusväylät ovat ohjauksen keskeisiä sisältöjä. Opinto-ohjaajat ja luokanohjaajat toimivat omalta osaltaan oppilaan opintomenestyksen seuraajina ja edistäjinä ja valmentavat häntä henkilökohtaisen ammatinvalintaratkaisun tekemiseen. Oppilaille järjes­tetään myös työelämään tutustumista.

Oppilaanohjaajat 2023–2024

Riitta Liisa Lehtivaara
riitta-liisa.lehtivaara(at)jyu.fi
p. 040 805 3073
luokat 8abc

Jouni Mutikainen
jouni.mutikainen(at)norssi.jyu.fi
p. 040 805 3074
luokat 7ef, 8def, 9de

Tarja Tähkänen
tarja.tahkanen(at)jyu.fi
p. 050 4799 182
luokat 7abc, 9abc

Johnny Kotro
johnny.p.kotro(at)jyu.fi
p. 050 597 5103
luokat 7d

Peruskoululaisten TET

7. luokalla koulun sisäinen TET (yksi päivä siistijöiden mukana, yksi päivä ruokalassa).
Lisäksi TET-päivä, pe 13.10.2023, huoltajan tai muun läheisen aikuisen työpaikalla.

8.–9. luokilla TET kestää viikon. Oppilas hankkii TET-paikan itse. Oppilaanohjaajat auttavat ja ohjeistavat TET-jaksoja ennen ja niiden aikana.
* 8.-luokkien TET 19.–23.2.2024
* 9.- luokkien TET 6.10.11.2023

Norssin 7.–9. luokkien TET-infot löytyvät Pedanetista.

 

Lisätietoja lukuvuoden aikatauluista, TET-jaksoista ja vanhempainilloista oppilaanohjauksen pedanet-sivulta