Oman äidinkielen opetus

Oppilaille, jotka puhuvat äidinkielenään tai sen rinnalla muuta kuin suomea tai ovat hankkineet kielitaidon ulkomailla asuessaan, järjestetään oman äidinkielen opetusta. Opetusryhmä syntyy, mikäli opetukseen on ilmoittautunut lukukauden alussa vähintään neljä oppilasta ja kieleen löytyy opettaja. Vähemmistökielissä (suomalainen viittomakieli, saamen kielet, romanikieli) ryhmän minimikoko on kaksi oppilasta.

Opetus järjestetään kouluilla eri puolilla Jyväskylää. Opetusta annetaan kaksi tuntia viikossa opetussuunnitelman mukaisesti. Opetus on perusopetuksen opetussuunnitelman liitteen 3 mukaista opetusta. Tunnit pidetään normaalin lukujärjestyksen ulkopuolella iltapäivisin ja iltaisin. Oman äidinkielen opetukseen osallistunut oppilas saa keväällä arvioinnin opiskelemastaan kielestä.

Opetusryhmät pyritään mahdollisuuksien mukaan muodostamaan oppilaiden ikätaso ja kielitaito huomioiden. Opetusryhmään voi kuulua oppilaita esikoululaisista perusopetuksen eri-ikäisiin oppilaisiin, ja he voivat olla eri kouluista ja kunnista.

Lisätietoja:
Jkl kaupunki / palvelupäällikkö Pia Bärlund
Puh. 014 266 4889

kuva: oman aidinkielen opetus