Norssin käytänteitä

norssi_ulkoa_ 1_rz.jpg

Kännykät 

Kännykkää ja muita henkilökohtaisia tavaroita voi halutessaan säilyttää koulupäivän aikana henkilökohtaisessa lukollisessa kaapissa.

Mikäli oppilas tuo kännykän mukanaan oppitunnille, sen tulee olla suljettuna tai äänettömässä ja värinättömässä tilassa. Kännykät säilytetään tällöin oppitunnin ajan niille osoitetussa paikassa (esim. kori).

Mikäli kännyköitä käytetään oppitunnilla opiskeluvälineenä, ne noudetaan ja palautetaan opettajan ohjeiden mukaisesti. Koulu tarjoaa kaikki opiskeluun tarvittavat laitteet oppitunnilla, joten oppilaan ei tarvitse tuoda kännykkää oppitunnille voidakseen osallistua opiskeluun täysipainoisesti.

 

Päällysvaatteet ja arvoesineet 

Päällysvaatteet jätetään oppituntien ajaksi käytävien varrella sijaitseviin naulakoihin. Lompakot, avaimet ja muut arvoesineet tulee pitää aina itsellä mukana tai henkilökohtaisessa lukollisessa kaapissa.

Päällysvaatteiden katoamisen ja vaihtumisen välttämiseksi vaatteet kannattaa nimikoida.

 

Oppilaiden kaapit

Oppilailla on käytössään henkilökohtaiset lukittavat säilytyskaapit koulun käytävillä. Kaapin avaimesta peritään 10 euron pantti, joka palautetaan opiskelun päätyttyä. Pantista korvataan mahdolliset ylimääräiset siivous- ja korjauskulut tai uuden avaimen hankintakulut.

 

Välitunnit

Välitunnit ovat virkistäytymistä ja uuteen opiskelutilanteeseen siirtymistä varten. Ulkonaolo on suositeltavaa, mutta oppilaat voivat oleskella myös koulun sisätiloissa (ensisijaisesti seuraavaksi alkavan oppitunnin luokassa).

Turvallisuussyistä ikkunalaudoilla istuminen on kielletty.

 

Ruokailu

Kouluruokailu on omaan lukujärjestykseen merkittynä aikana (klo 10.30–12.10 välillä). Päällysvaatteet (ml. päähineet) ja reput jätetään ruokalan aulan naulakoihin ja/tai lokerikkoihin. Arvotavarat on syytä pitää koko ajan joko itsellä mukana tai henkilökohtaisessa lukollisessa kaapissa.

Ruokalassa on kaikille tarjolla myös kasvisruokavaihtoehto. Tarkempien erityisruokavalioiden osalta tiedot yläkoulun alkaessa kerää terveydenhoitaja. Erityisruokavalion muutoksista yläkoulun aikana huoltajia pyydetään olemaan yhteydessä terveydenhoitajaan tai ruokala Muonatupaan (https://www.semma.fi/ravintolat2/muut/normaalikoulu-muonatupa-ja-amanda/).

 ruokala_1_rz.jpg

Välipalat

Koulu tarjoaa iltapäivällä välipalan niille 7–9-luokan oppilaille, joilla on lukujärjestykseen merkittyä opetusta klo 15.10 jälkeen (poislukien oppilaat, joilla on lounaan jälkeen kotitaloutta).

Opettaja jakaa välipalat klo 14.45 alkavan oppitunnin yhteydessä.

Kaikki Normaalikoulun oppilaat ja opiskelijat voivat välituntien aikana ostaa välipalaa ruokala Muonatuvasta (https://www.semma.fi/ravintolat2/muut/normaalikoulu-muonatupa-ja-amanda/).

Oppilaiden kulkuvälineet

Polkupyörät ja mopot tulee jättää niille varatuille pysäköintialueille rakennuksen E-siiven edustalle tai sisäpihalle. Muistathan lukita pyöräsi koulupäivän ajaksi!

Yläkoulun tapaturmavakuutus

Jyväskylän yliopistolla on ryhmätapaturmavakuutus harjoittelukoulun oppilaille ja lukion opiskelijoille. Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vahingoittuneen tahtomatta. Tämä vakuutus korvaa käytännön koulutyössä tapahtuneesta tapaturmasta aiheutuneet sairaanhoitokulut. Vakuutus kattaa siis koulutapaturmat opetuksen, välituntien ja koulumatkojen osalta. Vakuutus on voimassa työsuunnitelman mukaisessa toiminnassa, kuten koulutyössä, opintokäynneillä, liikuntapaikoille siirryttäessä, luokkaretkillä ja näihin välittömästi liittyvillä matkoilla. Hoitokulut korvataan enintään 8500 euroon saakka. Jos oppilas poistuu omille asioilleen koulualueelta, huoltajan luvalla tai luvatta, koulun tapaturmavakuutus ei korvaa vahinkoja. Kouluaikana tapahtuneen tapaturman jälkeen normaalikoulun oppilas ohjataan tutkimukseen ja hoitoon oman alueensa terveysasemalle, jossa päätetään jatkohoidosta. Vaikka koulun tapaturmavakuutus on voimassa myös leirikoulussa, kuitenkin mahdollista äkillistä sairaustapausta varten on syytä ottaa matkavakuutus.

Liikuntatilojen käyttö

Liikuntatilojen käyttöoikeus vapaatuntien aikana (joko ennen koulupäivän alkamista tai koulupäivän jälkeen) on vain niillä 9. luokan oppilailla, jotka ovat olleet käyttökoulutuksessa ja saaneet käyttöoikeuskortin.

 

Siisteys

Koulumme on tiloiltaan ja välineistöltään hyvin korkeatasoinen. Kukin kouluyhteisön jäsen on osaltaan vastuussa niin luokissa kuin muissakin koulun tiloissa siisteydestä ja viihtyisyydestä. Lisäksi koulussamme työskentelee useita siivoojia, joiden työnä on huolehtia koulumme puhtaanapidosta. Heidän työaikansa ja tehtäväkuvansa on mitoitettu normaalin päivittäisen siivouksen mukaan.

 

Opetusharjoittelu

Koulumme erityistehtävänä on tarjota opettajaksi opiskeleville harjoittelupaikka. Harjoittelua ohjaavat koulun omat opettajat. Useiden eri opettajien työskentely luokan kanssa edellyttää myös oppilailta yhteistyötä.

 

Asioiminen opettajainhuoneessa

Opettajainhuone ja erilliset työhuoneet ovat nimensä mukaisesti tarkoitettu koulumme opettajien virkistykseen ja työhön. Mikäli oppilaalla on kiireellistä asiaa jollekin opettajalle, hän pyytää käytävällä liikkuvaa opettajaa välittämään viestinsä tai kutsumaan etsittyä opettajaa. Opettajien puoleen voi aina kääntyä. Mikäli opettaja ei ole paikalla, helpoiten hänet tavoittaa Wilma-viestillä.