Kerhot

Koulumme kerhotoiminta on osa oppilaiden aktiivista ja turvallista koulupäivää. Yläkoulussa toimii useita maksuttomia kerhoja, joissa oppilaat voivat harrastaa ja kokeilla esimerkiksi eri liikuntalajeja, kokkaamista ja musiikkia. Osaan kerhoista oppilas voi mennä ilman ennakkoilmoittautumista, osaan ilmoittaudutaan kerhon ohjaajalle henkilökohtaisesti  tai Wilman kautta. Alla tarkemmat tiedot yläkoulun kerhoista. Lisäinfoa voit kysyä kerhon ohjaajalta (etunimi.sukunimi@norssi.jyu.fi).

Kerhoja suunnitellaan ja kehitetään yhdessä oppilaiden, opettajien ja huoltajien kanssa. Jos sinulla on kerhoihin liittyviä toiveita, ota yhteyttä opettaja Jouni Koposeen tai Rami Sipilään (etunimi.sukunimi@norssi.jyu.fi). 

kuva: kerhotoiminta

Kerhot lukuvuonna 2022–2023


Liikunnan ruokavälituntikerho

Aika: Ei järjestetä tällä hetkellä koronarajoitusten takia
Paikka:  sali tai piha (alkusyksyllä ja loppukeväällä piha)
Kenelle: yläkoululaisille
Tavoite: lisätä liikuntaa koulupäivän aikana
Sisältö:  oppilaan valinnan mukaan erilaiset pallo- ja mailapelit, trampoliinin, kuntosalin ja telinesalin valvottu käyttö, kuntoharjoittelu, tanssi
Ohjaajat: liikunnanopettajat
Ilmoittautuminen: Ei ilmoittauduta ennakkoon. Voit tulla kerhoon, kun sinulle sopii. Mielellään liikuntavaatteissa. Käy ruokailemassa ruokavälitunnin aikana. Ohjaaja huolehtii, että kerholaiset käyvät ruokailemassa ruokavälitunnin aikana.

 

Kilpaurheilukerho

Aika: lukuvuoden aikana lajien mukaan osallistutaan koulujenvälisiin kisoihin
Paikka: vaihtelee lajien mukaan
Kenelle: yläkoululaisille ja lukiolaisille
Tavoite: tarjota oppilaille mahdollisuus osallistua eri lajien otteluihin ja kilpailuihin, edustaa koulua liikuntatapahtumissa ja innostaa kaikkia liikkumaan.
Sisältö: koulun sisäisiä ja koulujenvälisiä eri lajien kilpailuja ja otteluita
Ohjaajat: liikunnanopettajat
Ilmoittautuminen: kerro liikunnanopettajallesi, jos olet kiinnostunut jonkin lajin koulujenvälisistä turnauksista tai kilpailuista.

 

 

 

Alla olevia kerhoja on järjestetty aiemmin. Mahdollisuus järjestää myös jatkossa riippuen kiinnostuksesta. Jos aihe kiinnostaa, ota yhteyttä kerhon ohjaajaan.

Yrittäjäkerho

Aika: koronarajoitusten sallimissa rajoissa toimiii tapahtumien, esim. vanhempainiltojen, yhteydessä
Kenelle: 9. luokkalaisille
Tavoite: pienimuotoisen yrittäjätoiminnan avulla aktivoida nuoria yrittäjyyteen
Sisältö:  vanhempainiltojen ja  muiden koulun tapahtumien kahvittaminen, muu pienimuotoinen toiminta ja erilaisten teemojen järjestäminen.
Ohjaajat: opettaja ollut aiemmin Sari Sorajoki
Ilmoittautuminen: ota yhteyttä opettaja Sari Sorajokeen

 

Ilmaisutaidon kerho

Aika: avoin
Paikka:  
Kenelle: yläkoululaisille
Tavoite:  kehittää omaa ilmaisua monipuolisesti ja saada esiintymisvarmuutta - ja rohkeuttaa. Tavoitteena myös löytää omia vahvuuksia ja kehittää itsetuntemusta.  
Sisältö:  monipuolisia ilmaisuharjoituksia, keskittymis-, rentoutumis- ja luottamusharjoituksia, improvisaatio- ja pantomiimiharjoituksia, roolileikkejä.
Ohjaaja:  opettaja ollut aiemmin Päivi Soininen
Ilmoittautuminen: ota yhteyttä opettaja Päiviin.

 

Pienoismallikerho

Aika: Avoin
Paikka:  yläkoulun teknisentyönluokka
Kenelle: yläkoululaisille
Tavoite: kehittää oppilaiden käsityö-, suunnittelu- ja teknologian lukutaitoja.
Sisältö:  pienoismallien suunnittelu, rakentaminen ja testaus
Ohjaajat: ollut aiemmin opettaja Rami Sipilä
Ilmoittautuminen: Ramille

 

Parlamenttikerho

Aika: avoin
Paikka:  
Kenelle: 9.luokkalaisille
Tavoite: vaikuttaa nuorten ja yhteiskunnan asioihin.
Sisältö: yhteiskunnallinen vaikuttaminen, eduskunnan toiminta, nuorten parlamentin toimintaan osallistuminen.
Ohjaajat: Historian ja yhteiskuntaopin opettajat
Ilmoittautuminen: tule paikalle, ei ennakkoilmoittaumista. Jos et pääse paikalle alussa, ilmoittaudu ohjaajiin.

 

Ilmaisuliikuntakerho

Aika: avoin
Paikka:  yläkoulun liikuntatilat 
Kenelle: yläkoululaisille
Tavoite:  tarjota mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen koulun yhteydessä, kehittää luovan liikunnan ja ilmaisuliikunnan taitoja, kannustaa liikunnanharrastamiseen. 
Sisältö:  sovitaan yhdessä kerholaisten kanssa. 
Ohjaaja:  liikunnanopettajat 
Ilmoittautuminen: Kysy liikunnanopettajaltasi.


Liikunnan harrastekerho (tämä kerho ei toimi tällä hetkellä)

Aika: ei toimi tällä hetkellä
Paikka:  yläkoulun liikuntatilat
Kenelle: yläkoululaisille
Tavoite:  lisätä oppilaiden fyysistä aktiivisuutta ja tukea oppilaiden harrastustoimintaa.
Sisältö:  eri liikuntamuodot oppilaiden valinnan mukaan; esim. trampoliini, palloilu, mailapelit, kuntosaliharjoittelu, voimistelu, parkour ja tanssi.
Ohjaaja:  liikunnanopettajat
Ilmoittautuminen: Ei ilmoittauduta ennakkoon. Tule liikkumaan!

Musakerho (tämä kerho ei toimi tällä hetkellä)

Aika: ei toimi tällä hetkellä
Kenelle: yläkoululaisille
Tavoite: yhteissoittotaitojen kehittäminen, työasemapohjaiseen säveltämiseen tutustuminen, luovuuteen innostaminen
Sisältö: bändisoittoa, eri soittimien kokeilua, työasematyöskentely (konemusiikki)
Ohjaajat: musiikinopettajat
Paikka: musiikinluokat 4029 ja 4025
Ilmoittautuminen: tule paikalle tai ilmoittaudu opettajalle (Sampo).

Shakkikerho (tämä kerho ei toimi tällä hetkellä)

Aika: ei toimi tällä hetkellä
Paikka:  
Kenelle: yläkoululaiset + lukiolaiset
Tavoite: kehittää shakkitaitoja. Sopii aloittelijoille ja harrastajille.
Sisältö: shakin perussäännöt, tehtäväiä, pelaaminen ohjaajan tuella
Ohjaajat: vetäjänä ollut aiemmin Tommi Luukkonen (ei Norssin opettaja)
Ilmoittautuminen: tule paikalle, ei ennakkoilmoittautumista. Jos et pääse paikalle alussa, ilmoittaudu jouni.koponen(at)norssi.jyu.fi

 

Kuvataidekerho (tämä kerho ei toimi tällä hetkellä)

Aika: ei toimi tällä hetkellä
Paikka: kuvataideluokka
Kenelle: yläkoululaiset
Pääsisältö: kuvataiteen harrastaminen (piirtäminen, maalaaminen ja valokuvaus)
Ohjaaja: ollut aiemmin opettaja Kerttu Korhonen
Ilmoittautuminen: Mene vain paikalle, ei ennakkoilmoittautumista.

 

Kokkikerho (tämä kerho ei toimi tällä hetkellä)

Aika: ei toimi tällä hetkellä
Paikka:  kotitalousluokka 2064
Kenelle: yläkoululaisille
Tavoite: ruuanlaitto- ja leivontaitojen harjoittaminen ja  yhteistoiminnallisuus 
Sisältö:  vuodenajan mukaista leivontaa ja ruuanlaittoa, huomioiden juhlat ja teemat
Ohjaajat: Kotitalouden opettaja
Ilmoittautuminen: ota yhteyttä opettajaan

Kuva on kieli (tämä kerho ei toimi tällä hetkellä)

Aika: ei toimi tällä hetkellä
Kenelle: yläkoululaiset ja lukiolaiset
Tavoite: tarjota vapaaehtoista ja vapaamuotoista, pätevästi ohjattua kuvataidetoimintaa eri työskentelytavoin. Tutustutaan ja opitaan työskentelyn ohessa kieltä. Periaatteena kielitietoisuus. Mukana kerhossa on kielenopettaja.
Sisältö: Kuvataiteen eri tekniikat/materiaalit. Eri kulttuurien taide. Pieniä opetustuokioita liittyen eri maiden taiteeseen ja taiteilijoihin kyseessä olevalla kielellä
Ohjaajat: ollut aiemmin kuvataiteen opettaja Kerttu Korhonen + yksi kielten opettaja
Paikka:  kuvisluokka 1030
Ilmoittautuminen:

Laulukerho (tämä kerho ei toimi tällä hetkellä)

Aika: ei toimi tällä hetkellä
Kenelle: Yläkoululaiset ja lukiolaiset
Tavoite: tarjota monipuolista ja sopivan haastavaa laulettavaa ryhmän kiinnostuksen kohteet huomioiden.
Sisältö: ääniharjoitukset, lauluohjelmiston harjoittelu, esiintymiset.
Ohjaaja: ollut aiemmin musiikinopettaja
Paikka: musiikinluokka 4029
Ilmoittautuminen:

Välipalaa terveellisesti (tämä kerho ei toimi tällä hetkellä)

Aika: ei toimi tällä hetkellä
Kohderyhmä: yläkoululaiset
Teema: terveellisen ei tarvitse olla kuivaa tai tylsää.
Sisältö:  Valmistetaan kasvavan ja liikkuvan nuoren tarpeisiin sopivia välipaloja. Pohditaan, mikä on ravitsemuksen rooli kehityksen tukena. Reseptit + oheismateriaalit, mistä esimerkiksi löytää hyvää ja luotettavaa tietoa aiheesta.
Ohjaaja: kotitaloudenopettaja
Paikka: yläkoulun kotitalousluokka
Ilmoittamuminen:

Perustetaan leivonta blogi -kerho! (tämä kerho ei toimi tällä hetkellä)

Aika: ei toimi tällä hetkellä
Kohderyhmä: yläkoululaiset
Sisältö: Tutustutaan erilaisiin leivonta/ruokablogeihin. Etsitään mielenkiintoisia reseptejä (internet/kirjat), ja opetellaan muokkaamaan/yhdistelemään erilaisia reseptejä. Perustetaan omanlainen blogi ja/tai pohditaan millainen on hyvä blogi ja miten esimerkiksi oman blogin saa perustettua.
Ohjaaja: kotitalouden opettaja
Paikka: yläkoulun kotitalousluokka
Ilmoittautuminen: 

Norssin orkesteri (tämä kerho ei toimi tällä hetkellä)

Aika:  ei toimi tällä hetkellä
Kohderyhmä: yläkoululaiset
Tavoite:  ylläpitää Norssin orkesteritoimintaa
Sisältö:  orkesteriharjoitukset, mahdolliset esiintymiset
Ohjaajat: ollut aiemmin musiikinopettaja
Paikka: musiikkiluokka 4029
Ilmoittautuminen: