Kerhot

Koulumme kerhotoiminta on osa oppilaiden aktiivista ja turvallista koulupäivää. Yläkoulussa toimii useita maksuttomia kerhoja, joissa oppilaat voivat harrastaa ja kokeilla esimerkiksi eri liikuntalajeja, kokkaamista ja musiikkia. Osaan kerhoista oppilas voi mennä ilman ennakkoilmoittautumista, osaan ilmoittaudutaan kerhon ohjaajalle henkilökohtaisesti  tai Wilman kautta. Alla tarkemmat tiedot yläkoulun kerhoista. Lisäinfoa voit kysyä kerhon ohjaajalta (etunimi.sukunimi@norssi.jyu.fi).

Kerhoja suunnitellaan ja kehitetään yhdessä oppilaiden, opettajien ja huoltajien kanssa. Jos sinulla on kerhoihin liittyviä toiveita, ota yhteyttä opettaja Jouni Koposeen tai Rami Sipilään (etunimi.sukunimi@norssi.jyu.fi). 

kuva: kerhotoiminta

Kerhot lukuvuonna 2023-2024


Liikunnan ruokavälituntikerho

Aika: 2jaksossa joka päivä klo 11.00-11.40
Paikka:  liikuntasali
Kenelle: kaikille yläkoululaisille
Tavoite: lisätä liikuntaa koulupäivän aikana
Sisältö:  oppilaan oman valinnan mukaan erilaiset pallo- ja mailapelit, trampoliinin, kuntosalin ja telinesalin valvottu käyttö, kuntoharjoittelu, tanssi
Ohjaajat: liikunnanopettajat
Ilmoittautuminen: Ei ilmoittauduta ennakkoon. Voit tulla kerhoon, kun sinulle sopii. Käy ruokailemassa ruokavälitunnin aikana. Ohjaaja huolehtii, että kerholaiset käyvät ruokailemassa ruokavälitunnin aikana.


Seiskojen liikuntakerho

Aika: 2. jaksossa ma klo 14.35-15.30
Paikka: yläkoulun liikuntatilat
Kenelle: kaikki yläkoululaiset, erityisesti seiskat
Tavoite: mukavaa liikuntaa ja mahdollisuus eri lajien harjoitteluun.
Sisältö: eri liikuntamuodot oppilaiden valinnan mukaan; esim. trampoliini, palloilu, mailapelit, kuntosaliharjoittelu, voimistelu, parkour ja tanssi.
Ohjaaja: liikunnanopettaja Jouni Koponen
Ilmoittautuminen: Ei ilmoittauduta ennakkoon. Tule liikkumaan!

Bändikerho 

Aika: 2. jaksossa maanantaisin klo 14.30-15.00
Paikka: musiikinluokka 4029
Kenelle: yläkoululaisille
Tavoite: yhteissoittotaitojen kehittäminen, työasemapohjaiseen säveltämiseen tutustuminen, luovuuteen innostaminen
Sisältö: bändisoittoa, eri soittimien kokeilua, työasematyöskentely (konemusiikki)
Ohjaajat: Sampo Hankama
Ilmoittautuminen: tule paikalle maanantaisin tai ilmoittaudu opettajalle (Sampo).

Ylänorssin kuoro

Aika: 2. jaksossa torstaisin klo 15.00-15.45
Paikka: musiikinluokka 4029
Kenelle: Yläkoululaiset ja lukiolaiset
Tavoite: tarjota monipuolista ja sopivan haastavaa laulettavaa ryhmän kiinnostuksen kohteet huomioiden.
Sisältö: ääniharjoitukset, lauluohjelmiston harjoittelu, esiintymiset.
Ohjaaja: Sampo Hankama
Ilmoittautuminen: tule paikalle torstaisin tai ilmoittaudu opettajalle (Sampo).

Kotsaa koulun jälkeen 

Aika: 2. jaksossa torstaisin klo 15.30-17.00
Paikka: kotitalousluokka 2074
Kenelle: yläkoululaisille
Tavoite: ruuanlaitto- ja leivontaitojen vahvistaminen ja yhdessätekemisestä nauttiminen
Sisältö: erilaista leivontaa ja ruuanlaittoa, voidaan huomioida juhlat ja teemat
Ohjaajat: Susanna Lukkari
Ilmoittautuminen: tule paikalle torstaisin tai ilmoittaudu kotitaloudenopettaja Emmi Kalaniemelle.

Shakkikerho

Aika: 2. jaksossa torstaisin klo 14.35-15.35
Paikka: luokka 1016 (kirjaston vieressä)
Kenelle: yläkoululaiset + lukiolaiset
Tavoite: kehittää shakkitaitoja. Sopii aloittelijoille ja harrastajille.
Sisältö: shakin perussäännöt, tehtäväiä, pelaaminen ohjaajan tuella
Ohjaaja: Tommi Luukkonen
Ilmoittautuminen: tule paikalle pelaamaan, ei ennakkoilmoittautumista. 

Kilpaurheilukerho

Aika: lukuvuoden aikana lajien mukaan osallistutaan koulujenvälisiin kisoihin
Paikka: vaihtelee lajien mukaan
Kenelle: yläkoululaisille ja lukiolaisille
Tavoite: tarjota oppilaille mahdollisuus osallistua eri lajien otteluihin ja kilpailuihin, edustaa koulua liikuntatapahtumissa ja innostaa kaikkia liikkumaan.
Sisältö: koulun sisäisiä ja koulujenvälisiä eri lajien kilpailuja ja otteluita
Ohjaajat: liikunnanopettajat
Ilmoittautuminen: kerro liikunnanopettajallesi, jos olet kiinnostunut jonkin lajin koulujenvälisistä turnauksista tai kilpailuista.

 

 

Alla olevia kerhoja on järjestetty aiemmin. Mahdollisuus järjestää myös jatkossa, jos on riittävästi kiinnostuneita. Jos aihe kiinnostaa, ota yhteyttä kerhon ohjaajaan.

Yrittäjäkerho

Aika: koronarajoitusten sallimissa rajoissa toimiii tapahtumien, esim. vanhempainiltojen, yhteydessä
Kenelle: 9. luokkalaisille
Tavoite: pienimuotoisen yrittäjätoiminnan avulla aktivoida nuoria yrittäjyyteen
Sisältö:  vanhempainiltojen ja  muiden koulun tapahtumien kahvittaminen, muu pienimuotoinen toiminta ja erilaisten teemojen järjestäminen.
Ohjaajat: opettaja ollut aiemmin Sari Sorajoki
Ilmoittautuminen: ota yhteyttä opettaja Sari Sorajokeen

Ilmaisutaidon kerho

Aika: avoin
Paikka:  
Kenelle: yläkoululaisille
Tavoite:  kehittää omaa ilmaisua monipuolisesti ja saada esiintymisvarmuutta - ja rohkeuttaa. Tavoitteena myös löytää omia vahvuuksia ja kehittää itsetuntemusta.  
Sisältö:  monipuolisia ilmaisuharjoituksia, keskittymis-, rentoutumis- ja luottamusharjoituksia, improvisaatio- ja pantomiimiharjoituksia, roolileikkejä.
Ohjaaja:  opettaja ollut aiemmin Päivi Soininen
Ilmoittautuminen: ota yhteyttä opettaja Päiviin.

Pienoismallikerho

Aika: Avoin
Paikka:  yläkoulun teknisentyönluokka
Kenelle: yläkoululaisille
Tavoite: kehittää oppilaiden käsityö-, suunnittelu- ja teknologian lukutaitoja.
Sisältö:  pienoismallien suunnittelu, rakentaminen ja testaus
Ohjaajat: ollut aiemmin opettaja Rami Sipilä
Ilmoittautuminen: Ramille

Parlamenttikerho

Aika: avoin
Paikka:  
Kenelle: 9.luokkalaisille
Tavoite: vaikuttaa nuorten ja yhteiskunnan asioihin.
Sisältö: yhteiskunnallinen vaikuttaminen, eduskunnan toiminta, nuorten parlamentin toimintaan osallistuminen.
Ohjaajat: Historian ja yhteiskuntaopin opettajat
Ilmoittautuminen: tule paikalle, ei ennakkoilmoittaumista. Jos et pääse paikalle alussa, ilmoittaudu ohjaajiin.

Ilmaisuliikuntakerho

Aika: avoin
Paikka:  yläkoulun liikuntatilat 
Kenelle: yläkoululaisille
Tavoite:  tarjota mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen koulun yhteydessä, kehittää luovan liikunnan ja ilmaisuliikunnan taitoja, kannustaa liikunnanharrastamiseen. 
Sisältö:  sovitaan yhdessä kerholaisten kanssa. 
Ohjaaja:  liikunnanopettajat 
Ilmoittautuminen: Kysy liikunnanopettajaltasi.

Kuvataidekerho (tämä kerho ei toimi tällä hetkellä)

Aika: ei toimi tällä hetkellä
Paikka: kuvataideluokka
Kenelle: yläkoululaiset
Pääsisältö: kuvataiteen harrastaminen (piirtäminen, maalaaminen ja valokuvaus)
Ohjaaja: opettaja Kerttu Korhonen
Ilmoittautuminen: Mene vain paikalle, ei ennakkoilmoittautumista.

Kuva on kieli (tämä kerho ei toimi tällä hetkellä)

Aika: ei toimi tällä hetkellä
Kenelle: yläkoululaiset ja lukiolaiset
Tavoite: tarjota vapaaehtoista ja vapaamuotoista, pätevästi ohjattua kuvataidetoimintaa eri työskentelytavoin. Tutustutaan ja opitaan työskentelyn ohessa kieltä. Periaatteena kielitietoisuus. Mukana kerhossa on kielenopettaja.
Sisältö: Kuvataiteen eri tekniikat/materiaalit. Eri kulttuurien taide. Pieniä opetustuokioita liittyen eri maiden taiteeseen ja taiteilijoihin kyseessä olevalla kielellä
Ohjaajat: opettaja Kerttu Korhonen + yksi kielten opettaja
Paikka:  kuvisluokka 1030
Ilmoittautuminen:

Välipalaa terveellisesti (tämä kerho ei toimi tällä hetkellä)

Aika: ei toimi tällä hetkellä
Kohderyhmä: yläkoululaiset
Teema: terveellisen ei tarvitse olla kuivaa tai tylsää.
Sisältö:  Valmistetaan kasvavan ja liikkuvan nuoren tarpeisiin sopivia välipaloja. Pohditaan, mikä on ravitsemuksen rooli kehityksen tukena. Reseptit + oheismateriaalit, mistä esimerkiksi löytää hyvää ja luotettavaa tietoa aiheesta.
Ohjaaja: kotitaloudenopettaja
Paikka: yläkoulun kotitalousluokka
Ilmoittamuminen:

Perustetaan leivonta blogi -kerho! (tämä kerho ei toimi tällä hetkellä)

Aika: ei toimi tällä hetkellä
Kohderyhmä: yläkoululaiset
Sisältö: Tutustutaan erilaisiin leivonta/ruokablogeihin. Etsitään mielenkiintoisia reseptejä (internet/kirjat), ja opetellaan muokkaamaan/yhdistelemään erilaisia reseptejä. Perustetaan omanlainen blogi ja/tai pohditaan millainen on hyvä blogi ja miten esimerkiksi oman blogin saa perustettua.
Ohjaaja: kotitaloudenopettaja
Paikka: yläkoulun kotitalousluokka
Ilmoittautuminen: