Suomi toisena kielenä

Suomi toisena kielenä -opetuksen (S2-opetuksen) tavoitteita ovat suomen kielen taidon vahvistaminen ja suomalaiseen kulttuuriin tutustuminen. Suomi toisena kielenä -oppimäärä on tarkoitettu sellaisille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen kielen taito ei ole äidinkielisen tasoinen kaikilla kielen osa-alueilla. S2-opetus on tarkoitettu myös paluumuuttajille ja ulkomailta adoptoiduille lapsille.

Oppilaan kielitaidon taso ja sen vahvistaminen pyritään ottamaan huomioon kaikkien oppiaineiden opetuksessa. S2-opetuksen tavoitteena, että oppilas pystyy opiskelemaan täysipainoisesti kaikkia perusopetuksen oppiaineita ja että hänen on mahdollista jatkaa opintojaan perusopetuksen jälkeen.

Suomi toisena kielenä -opetus järjestetään oppilaan koulupäivän aikana. Opetuksen järjestelyistä vastaavat alakoulun puolella erityisopettaja ja yläkoulun puolella äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat.

kuva: suomi toisena kielena